Arkiv | Politik RSS feed for this section

Hur kan vi förbättra skolan med IT?

13 Apr

Precis samma fråga som IT-ministerns statssekreterare vill få reda på svaret på (se gärna filmen från regeringens hemsida) funderar jag kring specifikt när det gäller fysikundervisningen i skolan. Är du fysiklärare på gymnasiet eller grundskolans senare år och du vill du vara med och förbättra fysikundervisningen i skolan så ber jag dig fylla i formuläret som du hittar här: http://korta.nu/fysikundervisning

Annonser

Fredagsfunderingar

25 Mar
Efter ett par dagar på lärarhögskolan sitter jag och funderar på sakernas natur. Den här träffen har vi fått ett par intressanta föreläsningar kring olika aspekter av en lärares yrkesliv. Men vi har inte övat eller blivit satta inför några konkreta pedagogiska situationer. Varken rent praktiskt eller som diskussionsmoment.
Min fråga som jag lite medvetet provocerande ställer mig själv, då den delvis går stick i stäv mot min tidigare uppfattning är huruvida det är rätt att lägga ut på VFU-praktiken, dvs skolorna, att ge lärarstudenten de rent praktiska färdigheterna – hur det går till i “verkligheten”. Att öva i olika situationer, på olika moment etc. Det som inte görs, eller görs i väldigt liten grad, på lärarhögskolan, där det ändå skulle kunna göras i termer av rollspel, videoinspelning av situationer med diskussioner kopplade till pedagogisk teori, kognitiv kun- och vetenskap etc. etc.

Jag menar – om hypotesen, eller i alla fall påståendet eller uppfattningen är att det finns problem med skolan, hur vi faktiskt är organiserade, hur vi lär ut, hur vi bemöter och bedömer elever etc, är det då inte så att nya lärare uppfostras in i det gamla systemet? Borde inte lärarhögskolan ta över initiativet och faktiskt visa hur det borde vara? Hur det skulle kunna vara och hur vi kan förbättra? Att stå för reformer och vara de som genomdriver dessa?

Kanske är det därför att jag läser på distans, i och för sig med flera väldigt långa och intensiva träffar per termin, som jag saknar de moment jag saknar. Vad det gäller användandet av teknik i undervisningen så har man på min utbildning mer eller mindre strukit de momenten och jag fann mig själv hålla föreläsning för mina kursare inför stundande grupparbete, där de flesta spydde galla över det existerande verktyget och dess ineffektivitet. Borde inte lärarhögskolan gå i bräschen för att vi lärare skall ta till oss och använda teknik som kan effektivisera elevernas inlärande?

Regeringen inspireras av sonen

15 Mar

Fick ett litet D på twitter av Marie Linder som uppmärksammat att Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister skrivit en text på regeringens hemsida angående det twitter-inlägg jag skrev under rundabordssamtalen kring IT-skola och framtid för ett par veckor sedan.  Ministerna verkar ärligt inspirerad av min son, som vet hur man bläddrar i menyerna på min telefon, med hjälp av touch-funktionaliteten, men inte vet hur man pratar. Ännu. Det här fungerar som ett bra exempel på hur det relativt enkla tekniska sociala hjälpmedel (som är twitter) kan användas för att förbättra och fördjupa demokratin. Hur bra tankar och idéer kan sorteras och fås att flyta upp till ytan, synligt för alla, och framförallt för de som söker och har ett behov.

Så här lyder meddelandet:

”Min son kan inte prata ännu, men han kan navigera min Android telefon… hur förbereder sig skolan på hans kommande närvaro?”

Ministern tror sig veta att skolan inte är så väl förberedd, men är å andra sidan redo att agera för att förändra saken. Nåväl, nu får jag slita mig från mitt IT-behov och försöka avprogrammera sonen som är beroende av ”I drömmarnas trädgård”. Skriver eventuellt lite längre i frågan i samma inlägg inom kort.

Det pratas mer och mer om en-till-en

3 Feb

Det ryker och surrar när det gäller IT i utbildningen. Den som tittat på kunskapskanalen häromveckan kanske såg när man diskuterade IKT inom den högre utbildninen. Före BETT i London hölls en internationell konferens om teknik i utbildningen. Gordon Brown inledde. Stefan Pålsson skriver utförligt om det på omvärldsbloggen. Du kan höra några av deltagarnas åsikter om konferensen nedan.

Ann-Catrin Brockman skriver förtjänstfullt på sin blogg om erfarenheter och diskussioner kring exempelvis en-till-en projekt i kommunen och annorstädes. Hon pekar bland annat på diskussionen i Studio 1 (P1) där det för någon vecka sedan diskuterades kring en-till-en, fördelar och nackdelar.

Sitter annars mest och funderar på hur skolan kommer att förändras när alla elever inte bara har en dator, utan en pekdator…

iPad

Bildkälla: http://www.techfresh.net/wp-content/uploads/2007/11/ipad-touch-cover.jpg

Uppdatering: IDG skriver om skolans satsningar på datorer.

IT-Matte nytt ämne i skolan?

15 Dec

Via Håkan Elderstigs blogg (eller om det var hans twitterinlägg som länkade till hans blogginlägg) hittade jag ett inlägg i debatten om den nya kursplanen i Matematik. Inlägget rosar inte direkt linjen inslagen av Björklund. Det handlar om huruvida vi nu menar allvar med att föra in skolan i nutiden och i framtiden in i framtiden. Bör IT-Matematik vara ett skolämne? I så fall får datorn en än vikitigare roll i skolan. Visst är vi i allmänhet dåliga på att använda datorn i matematikundervisningen? Jag erkänner. Även vi som snart har en dator per elev i alla årskurser har inte riktigt kommit igång på den fronten.

Claes Johnson, matematikprofessor på KTH skriver i Ny Teknik om den misslyckade Matematikpolitiken.

Visst styrs vi på så vis alltför mycket av de nationella proven? När skall de nationella proven ta hänsyn till de kunskaper som eleverna tillskansar sig vad det gäller analys av data i modernare verktyg (än miniräknarens begränsade upplösning och möjligheter samt snårigheter)? Visst måste vi få in IT-aspekten i de nya kursplanerna? Skall inte glömma den aspekten nu när jag själv går in i andra remissomgången gällande läsningen av kursplanerna i fysik.

Debatt om datorer för alla i Trelleborgs Allehanda

8 Okt

En bekant som arbetar på Trelleborgs Allehanda tipsade mig om en pågående debatt gällande böcker kontra datorer i skolan. Diskussionen är intressant att följa och jag delar den gärna med er här.

Ett inlägg i debatten är infört under rubriken ”Släng ut elevdatorerna från grundskolan”, varpå svaret ”Det är inte datorerna som är problemet” infördes dagen därpå i tidningen. Ni får själva gissa vem av debattörerna jag håller med.

Den ena av debattörerna skriver bland annat:

”Vari ligger vinsten med att skicka trettio tonåringar ut i cyberrymden för att ta reda på något som en lärare, med eller utan stöd av lärobok, under ordnade former kan redogöra för omedelbart? En normalskicklig pedagog förmår att på fyrtio minuter få trettio niondeklassare att förstå bakgrunden till det andra världs krigets utbrott.”

Att debattören inte själv kan svara på frågan han ställer säger rätt mycket om inställningen bland vissa politiker när det gäller att faktiskt ta reda på fakta  i fallet (i det här fallet läsa på lite om modern pedagogik och hur den utvecklats) kontra att gå på den ideologiska eller vanemässiga magkänslan.

Debatten om framtidens skola äntligen igång?

12 Sep

Politiker och opinionsbildare har legat lågt i frågan om framtidens skola – framförallt gällande fraktidens skola ur ett IT-perspektiv. Hittade på skolväskans blogg länkar till några artiklar som kanske tyder på att saker håller på att förändras. Framförallt ett inlägg i svenska dagbladet inger lite hopp. Några politiker från ett parti i regeringsställning kritiserar (indirekt) den politik, eller avsaknad av politik som bedrivs på området idag. Man skriver bland annat:

”Vår utgångspunkt är att skolan måste vara relevant för eleverna. De måste känna att den är på riktigt, att de lär sig viktiga saker som de har nytta av. Skolan får inte vara en helt annan värld än världen utanför, det är viktigt för deras syn på det skolan representerar. Upplevelsen av en modern och framåt skola är viktig för elevernas vilja att lära.”

En idé man för fram är att bannlysa datorklassrummen och att 1-till-1 bör bli regel inom fem år snarare än undantag? Min känsla är att inom fem år tvingas skolorna göra det till en regel om de vill överleva, oavsett vad politikerna säger. Fast det är klart, Björklund kanske tycker man bör förbjuda datorer, mobiler och liknande i klassrummet.

Säg det till en skolminister som inte tycker eleverna skall hålla på med att leta information och surfa på internet.

Pedagogikprofessorn Roger Säljsö citeras i Aftonbladet:

”Att lära sig hur man utvecklar en ståndpunkt, hur man försvarar den och att inse när man har fel, är inte någon exklusiv verksamhet förbehållen eliter; det är i själva verket demokratins kärna.”

Där måste jag säga att jag benhårt håller med. Att lära unga människor vad de vet, hur de kan veta att de vet det de vet och var gränserna för deras kunskaper ligger och hur dessa kan utvidgas – det är ett uppdrag för skolan. Att ge människor en sund dos av självkritik och skeptisism, det är den typen av skola jag hade hoppats våra skolpolitiker hade fått genomgå.

HD :

”Tyvärr är fortfarande en del lärare negativa till IT. Men det borde de inte vara. Jag hoppas istället att fler och fler lärare inser att terminologin för datorer är minst lika viktigt att lära ut som orden spinnrock och skomakare.”

Viktigare än att övertyga alla lärare om vikten av IT är att övertyga skolministern. Hoppas artikelskrivaren (M)  jobbar på det.

När alla skolor inom några år får möjligheten att tillgodose alla elever med en dator så hoppas jag att  politikerna ger medel för att utbilda lärare och skolledning så att man kan hantera situationen, för när väl datorn befinner sig i klassrummet, precis som papper och penna i elevernas händer – then what? Teachers get ready – there’s a train a coming…