Arkiv | oktober, 2010

En plattform för framtiden?

20 Okt

I dag damp nya numret av Datorn i Utbildningen ned i brevinkastet. Från och med nr 6 2010 kommer jag att skriva om lärplattformar och annat intressant kring området IT i undervisningen. Lite som jag gör här på bloggen, fast förhoppningsvis lite bättre, mer centrerat kring vissa specifika frågor och än lite mer genomtänkt.

 

Tidningen Datorn i Utbildningen

Tidningen Datorn i Utbildningen

 

Jag går ut relativt hårt genom att ställa en del ofta rätt kritiska frågor kring dagens lärplattformar. Vad de är och vad de borde kunna vara. Håller du med? Har du andra erfarenheter eller vill kommentera? Lägg gärna en kommentar till det här inlägget. Artikeln dyker upp på DIU’s hemsida inom kort skulle jag tro.

Vill du dessutom vara med och samla information kring just lärplattformar så får du gärna fylla i detta  formulär som. Det tar väl kanske tre fyra minuter och är anonymt om du så vill.

Det händer grejer

6 Okt

Tidskriften datorn i utbildningen, diu, skriver i sitt senaste nummer att ”alla  Ale satsar på egna datorer till lågstadiebarnen”. (Korrigering: Här var nog önsketänkandet lite väl stort och hetsig småbarnspappaläsningen lite väl snabb stort tror jag. Det skall alltså vara Ale, som i Ale kommun.)

Åke Gröndlund - glad och nyfinansierad 🙂

En utveckling som till och med gör mig lite förvånad. Senast i går hörde jag om en skola som köpt in datorer till eleverna och upptäckte när de var på plats att de även hade touch-funktion. Priserna rasar. Så gör även den löpeld som nu startats. Då känns det skönt att få här få läsa att Örebro Universitet och Högskolan Dalarna fått sex miljoner för att forska om satsningarna på en dator per elev. Åke Gröndlund driver Forskarskolan Teknikburna lärprocesser som därmed får en rivstart. Elva skolors elever utrustas med var sin dator och effekterna på lärandet följs upp. Nu undrar vi genast. Vilken blir hårdvaran? Vilka blir de verktyg och eventuella plattformar man kommer att använda. Kommer man att kunna alternera och testa olika efter hand? Det är ju inget lätt forskningsuppdrag att med traditionella empiriska metoder kunna dra några slutsatser kring. Men sådan är väl pedagogiken som forskningsfält.