Arkiv | september, 2010

Det gick ju snabbt

13 Sep

Som det går att läsa i DN så är alltså den delen av visionen mer eller mindre spikad. Om fem år lär alla elever ha var sin dator (el dyl). Kommer alla lärare och skolledningar att då sitta inne med kompetensen utnyttja den potential som det innebär? Vi är många som ställer upp med vår kompetens och vägledning. Det är bara att fråga 🙂

Google Maps och Earth – bryderier

4 Sep

Har precis fått en ny telefon, med Android. En av de första apparna jag laddade ned var ”Kringla” som kopplar Riksantikvariatämbetets databas över fornminnen, telefonens GPS och Google Maps. Mycket trevligt och spännande. Mycket potential för undervisningsituationer eller egen förströelse.

Dock återstår en hel del frågor som jag tänkte försöka reda ut.

Målsättning

Att kunna administrera en Google-map där bilder och information kan läggas ut smärtfritt från mobilen.

Det finstilta i denna målsättning är att vem som helst skall kunna nå dessa bilder som ikoner från Google-maps, åtminstone via min karta, och från Google Earth. Vidare skall inte bilden eller informationen behöva laddas upp fler gånger, eller flyttas från ett ställe till ett annat. Det skall helt enkelt vara smidigt att göra och kartan samt informationen skall vara fullt sökbara. Så långt som jag kommit i mina undersökningar är det ännu inte så enkelt. Sitter du inne med annan information så lägg en kommentar eller skriv ett mail.

En sekundär målsättning, om ovanstående inte är möjlig (eller ens kommer att bli möjlig, vilket jag anser osannolikt) skulle vara att lösa det hela i två steg. Exempelvis genom att först ta bilden med geotag, och i nästa steg ladda upp bilden till kartan.

Hur ser det ut i dagsläget

I dagsläget erbjuder alla möjliga sätt att ladda upp bilder och koppla dessa till kartor inget annat än fullständig förvirring. Några av de komponenter som kan tänkas vara inblandade är följande:

  • Google Maps
  • Google Earth
  • Picasa Web Albums
  • Panoramio
  • Picasa på datorn
  • Google Buzz på android
  • Google Maps på android
  • Apps liknande Google Map editor till android (laddar man upp från kamera blir bilden liten…)

Uppdraget är att reda ut hur informationen kan läggas på dessa olika komponenter för att koppla position och bild till respektive plats i Google Maps. Tyvärr fungerar inte alla ovanstående delar som det är tänkt och det verkar inte heller finnas någon konvention eller övergripande tanke från Googles sida kring hur de frågeställingar jag stött på skall lösas.

Så fort man hittar en möjlig lösning så inbegriper denna alltid något problem. Exempelvis så går det att ladda upp bilder direkt till en Google-map utan att gå via Panoramio, utan genom att anbända Google Map editor-appen, vilket i stället gör att bilden blir en thumbnail. Oanvändbar i slutändan dvs.

Den bästa lösningen

Än så länge är den bästa lösningen ofullständig och inbegriper att använda sig av den karta som ett öppet album i picasa på nätet automatiskt genererar. Om man tar en bild och laddar upp den till albumet så finns det fortfarande problem. Av någon anledning så följer inte placeringen av bilden med om man laddar upp via telefonens ”dela” funktion. Bilden hamnar mycket riktigt i albumet i Picasa Web-album, men utan någon placering på kartan. Om man istället tar en bild och laddar upp den via Google Maps i telefonen eller via Google Buzz i telefonen, så följer placeringen med, men då hamnar den i ”fel album”. Ett rätt verkar automatiskt innebära ett annat fel.

En alternativ lösning inbegriper att ladda upp bilderna via picasa på datorn och därmed lägga dem i rätt web-album. Detta innebär att man behöver tillgång till dator. Bäst hade varit att kunna administrera det hela med enbart android. Skall det vara så svårt att lösa Google?

Än så länge har jag skapat en karta samt ett öppet picasa-album.

Asarum övriga fornminnen och platser