Arkiv | januari, 2009

Youtube på schemat

30 Jan

Youtube och närbesläktade video-siter innebär just nu en liten revolution i revolutionen när det gäller IKT i skolan. Som fysiklärare eller framförallt som elev är det en resurs som är guld värd. Problemet är, om vi måste hitta sådana, som alltid hur man hittar det material som är mycket bra och slipper det som är bra, eller sådär, eller mindre bra.

På den av mig skapade sociala communityn ”Learning Phyics Online” kan eleverna, eller om du själv vill använda resursen, vara säkra på att de videos som ligger uppe är relevanta, och inte innehåller (väsentliga) faktafel. Eleverna kan själva ladda upp videos som modereras av mig som site-ägare. På så vis kan jag exempelvis lätt få reda på vilka snuttar som väl illustrerar exempelvis Newtons tredje lag. Samtidigt är det via taggar lätt att söka efter klipp som tillhör Fysik-A eller B-kursen. Klipp som behandlar elektricitet eller mekanik. En oerhörd resurs är vad det är. Det sparar enorma mängder tid och pengar jämfört med om man skulle göra och förbereda alla demonstrationer live i klassrummet. Ett videoklipp fungerar nästan lika bra. Ibland bättre, då materialet som personerna i filmen använder ofta är bättre än det som skolan har råd att köpa in.

Problem med google-docs

15 Jan

Det visar sig att det är problematiskt för vissa användare att dela med sig av, specifikt PDF-dokument. De grupper (mailadresser/listor kopplade till ett antal användare) som jag som superuser har skapat går det för vissa användare inte att dela med sig dokument med hjälp av. Framförallt gäller detta om man försöker dela med sig av dokumenten ifrån dokument-listan. För PDF-dokument så går det inte ännu att dela med sig av dokumentet ”inifrån” dokumentet.

Troligen har det med den förändring som gjorts ifrån google, där man nyligen inför ”groups” istället för de ”listor” som tidigare hade samma funktion. Har ännu inte hittat något klart system för när/var/hur/för vem som problemet dyker upp. Jag har som superuser inte stött på det ännu. 

För mig dyker exempelvis en ”group” upp automatiskt om jag börjar skriva in namnet i rutan där man bjuder in kollaboratörer, det gör det inte för mina kollegor.  

Får se om jag hittat något på google-hjälp sidorna om det här.

Att arbeta med PBL på nätet

13 Jan

Idag på morgonen har vi steg 1-5 i PBL – problembaserat lärande. För första gången tänkte vi genomföra ett fullständigt inlärningsmoment med hjälp av internetbaserade dokumentationsverktyg. Eleverna kommer att dela med sig av inlärningsmålen med hjälp av en speciellt utarbetad mall på google-docs. De kommer även att arbeta med en personlig mall, ett dokument där de skriver ner sina personliga inlärningsmål och svar på desamma. Där de kan notera vilka svårigheter de står inför och funderar kring hur de skall ta sig igenom dem. Kommer dokumenten att fungera? Kommer eleverna att veta hur de skall fyllas i? Kommer de att kunna koppla sina dokument till tankekartan de skall göra på mindmeister.com? Förhoppningsvis räcker skärmstorleken till för att jobba med dokumenten.

Idag kommer vi även att ha halvtidsavstämningen för projektet.

Youtube-festival

10 Jan

Eleverna och vi har precis haft youtube-festival. Ämnet var Habits of Mind och eleverna fick i sina grupper hitta klipp som illustrerar de olika Habits Of Mind. 

Visst var nätet för slött för att alla datorer samtidigt skulle kunna streama klipp, vilket inte förvånande ledde till frustruation bland vissa av eleverna,  men själva visningen fungerade bra ur det hänseendet. Klippens länkar lade eleverna upp på ett google-dokument. Vill du ta del av några av klippen kan du kika här.