Arkiv | december, 2008

Hur strukturerar man informationsflödet?

15 Dec

Hur organiserar man det virtuella informationsflödet på en skola? Hur ser man till att informationen når alla? Hur kombinerar man informationskanaler i gamla system (likt school-soft) med information via nyare kanaler (likt google-docs)? Vad händer om man har som regel att informationen måste gå via det gamla systemet, trots att den typen av information har en naturligare kanal i det nya systemet? Detta kommer att kräva dubbel bokföring. Kommer det som bieffekt att dämpa viljan från lärare att hoppa på det nya systemet? Om systemet ses som krångligt och omständigt? Om det är svårt att komma ihåg att båda skall göras? Antag att vi som regel lägger upp inspelade lektioner på google-docs, som pdf-filer. Då måste jag lägga in information om detta i det gamla systemet, trots att informationen per automatik delas med eleven, och dyker upp högst upp på deras dokumentlista. Kommer detta att göra att eleverna inte tar för vana att titta i det nya systemet, och se vad som hänt där? Något som i exemplet med google-docs sker automatiskt (de senaste filerna som editerats hamnar högst upp). 

Frågan är kanske hur en bra framtida skolportal ser ut. Vilka krav man kan ställa på hur och var informationen delges den som den är riktad mot.  Hur hanterar man problemet med att eleverna kanske inte går in och tittar på det stället där informationen enligt reglerna skall läggas, så ofta som man önskar? Risken är då att den som är ålagd att lägga ut informationen slutar lägga ut informationen, med den undermedvetna tanken att, det ”spelar ändå ingen roll – ingen läser det ändå!”.

Kommer kanske informationen från och till eleverna att flöda på något annat sätt? Via mikrobloggar? Via Delade kalendrar? Via facebook? Mail? 

Har på tal om mikrobloggar fortfarande inte riktigt förstått tjusningen med twitter. Det går ju inte ens att söka på en viss person via twitter.com. Någon som kan upplysa mig? Hur hittar man folk som inte finns i ens mailbox?

En fortsättning på detta inlägg hittar du här

Delprojekt: Publicera allt öppet. 

Bredbandets påverkan på det fria sinnet

12 Dec

Sitter precis på pedagogiskt utvecklingsmöte. Vi fick en jättebra idé kring hur de kan arbeta med Habits Of Mind. Vårt tankearbete gick i halt när vi konstaterade att, det kommer kanske inte att fungera eftersom det kommer att bli trångt på nätet. Alla skulle använda sig av youtube. Nu blir det kanske inte så att vi gör detta. Att vi går vidare. Vi begränsades i vår tanke kring hur vi vill utvecklas med våra elever. 

Så skall det inte vara.  Vi behöver ett fungerande bredband. I morse skulle alla ettorna fylla i en utvärdering kring sitt datoranvändande. Alla kunde inte göra det eftersom de inte kom ut på nätet. Slutsats ett: Vi behöver ett fungerande bredband.

Nästa års hård- och mjukvara. En utvärdering

5 Dec

Nu är det snart dags att göra en delutvärdering av projektet med en dator per elev i årskurs ett. Då faller det sig naturligt att reflektera över hårdvaran och hur den har fungerat, men också vad som kommer att bli nästa års inköp – finns det någon given kandidat redan i dag, eller kan det någon som skymtar vid horisonten?

Hårdvaran vi använder är Acer Aspire One. Hur har det fungerat än så länge? Vilka är för- och nackdelarna? Kommer kommande version av AA1 att bli det givna inköpet nästa höst?

Det finns rätt mycket positivt att säga om Acer Aspire One. Det mesta av det positiva är dock att det inte finns så mycket negtivt att säga. Datorerna fungerar helt enkelt en tillräckligt stor andel av tiden. De problem som uppstått är ofta kopplat till lokala problem med nätverk och liknande. 

 – Batteritiden:

Givet på förhand var även att batteriet skulle ge vissa problem i det att det rimligen inte räcker en hel arbetsdag för eleverna i de fall då den behövs i större omfattning. Eleverna är dock duktiga med att inte ta för vana att ladda datorerna i klassrummet eller fylla skolans korridorer med sladdar till höger och vänster. Undantag finns naturligtvis, men dessa är relativt få.

 – Skärmkvalitet och garanti

Ett nackdel med Acer Aspire One är att skärmen är ömtålig. Detta i kombination med att garantin inte verkar täcka någon som helst problem relaterat till skärmen ger vissa problem. Om eleven hävdar att allt de har gjort är att frakta datorn i sin väska till och från skolan, och att skärmen av detta spricker, då kommer eleven att behöva ersätta självrisken i försäkringen. Inte roligt för någon. Tre elever råkade ut för precis samma problem – samma dag, oberoende av varandra. Det suspekta är att detta tillfälle kopplades samman med extremt väder i termer av lågtryck och temperaturskiftningar. Min teori är att skärmarna har inbyggda spänningar och att snabba tryckskillnader  och värmeförändringar gjort skärmarna extra mötåliga – något som är svårt att övertyga säljaren Acer om. Sammanfattningsvis kan man säga att vi efter ett par månaders användning har behövt skicka tillbaka 10% av datorerna, en siffra som om den inte stiger markant inom projekttidens slut, väl kan anses acceptabel och inom det förväntade spannet.

– Vilolägesproblem

Det här är troligen inget som är specifikt för Acer Aspire One, men vissa av datorerna (om inte alla?) har problem med att de när man fäller ner skärmen i vissa fall inte går ner i viloläge och när man fäller upp locket igen måste man starta om datorn med strömknappen för att väcka datorn till liv. Min IT-tekniker har inte kunnat lösa problemet som vi först trodde kunde åtgärdas med en uppdatering av BIOS.  Detta problem kan eventuellt kopplas till problemet med de spruckna skärmarna då datorn ligger och dränerar batteriet, samtidigt som den blir allt varmare i sitt fodral. Går man därefter ut i kylan kan man fundera tänka sig vad som kan hända.  

– Vad önskar vi att nästa version hade?

Jag tänker ställa frågan till eleverna i en enkät – återkommer med resultatet av denna när jag sammanställt elevernas svar. Vad saknar vi – vad skulle kunna fungera bättre?

Batteri

Klart redan nu är dock att vi saknar ett batteri med större kapacitet. Har fortfarande inte testat de större batteri som nu finns att köpa, men att de är ett realistiskt alternativ för skolan att investera i ifrågasätter jag då priset ligger närmare 1000 SEK. 

3G

Naturligtvis hade det varit trevligt med 3G inbyggt i datorn, men priset är fortfarande, och kommer troligen även till hösten, att vara för högt. Eventuellt kan naturligtvis på eget bevåg teckna abonnemang med tillhörande dongel, men där ser jag en massa problem med förlagda donglar framför mig. Om vi pratar om inbyggda 3G-kort så får nog ett speciellt deal ingås med någon av butikerna eller 3G-leverantörerna. Man kan tycka att någon av dessa borde inse potentialen i skoldatormarknaden och skräddarsy ett paket för att få ned kostnaderna. Eventuellt kan då eleven själv gå in med delfinansiering av kostnaden för abonnemanget. 

Linux school edition

För att få ned kostnaden hade det varit trevligt om någon utvecklade en Linux-distribution speciellt anpassad för elever på gymnasiet och eller för högre studier. Det viktiga är då att se till att teknikalitetet som hur datorn går att ansluta till skolans nätverk med tillhörande säkerthetslösning  inte är ett problem. Om någon av datortillverkarna eller någon av Linux-distributörerna gav sig in och skräddarsydde (exempelvis i samarbete med vår skola) ett sådant paket så ser jag enorma vinster för alla parter.  Självklart kommer problem med att vissa programvaror inte fungerar att dyka upp, men på väg mot ett mer och mer cloud-baserat datoranvändande så är detta förhoppningsvis inget stort problem. 

En vidareutvecklad informationsplattform – Google-apps 2.0

Idag använder min skola sig av ett system för närvaro och distribution av schema, samt resultatrapportering och elevfeedback, så långt detta system tillåter. Samtidigt har vi börjat använda google-apps – school-edition för att distribuera information och feedback. Det finns en enorm potential i hur detta kan användas elever och lärare emellan, lärare och lärare emellan och naturligtvis även elev-elev emellan. Här saknas dock några applikationer som delvis går att lösa med fiffiga lösningar inom de redan existerande applikationerna, men som skulle passa utmärkt att inkorporera på en lägre nivå. Exempel på dessa är:

  • Närvarorapportering och statistik. Här finns naturligtvis möjlighet att sköta detta med någon annan internetbaserad mjukvarulösning, men eventuellt hade detta kunnat inkorporeras med någon annan funktionalitet i google-calendern, tex schemaläggning
  • Schemaläggning i google-calendern. 
  • Avstängning av redigeringsmöjligheter (se nedan)
  • Att kunna schemalägga publicering av ändringar i ett dokument – m man exempelvis vill publicera feedback i elevdokument samtidigt för alla, eller först vill kunna få feedback ifrån en lärare. Detta kräver att dokumentent även temporärt kan redigeringsskyddas ifrån ett visst datum (exempelvis en dead-line)
  •  Rsultatsrapportering – portfolio: Ett sätt att publicera ett master-dokument till en hel klass, där dokumentet sedan blir elevens eget – dvs, dokumentet kan senare editeras för just den eleven utan att alla andra elever kan se detta. Detta kombinerat med att åtminstone vissa delar av dokumentet kan skrivskyddas för eleven.
  • Funktionen att kunna skrivskydda vissa delar av ett dokument/spreadsheet. Skulle exempelvis kunna vara bra för att kunna publicera resultat på en sida i ett spreadsheet-dokument med möjligheten för eleven att kommentera och sätta upp personliga inlärningsmål på ett annat blad i samma dokument.
  • Möjligheten att annotera dokument med tablet-pc. Lär nog dröja…
  • Med mera med mera. Får fylla på den här listan vid kommande tillfällen.

Frågan är om Microsofts online-baserade office system kommer att kunna konkurrera med gratisvarianterna. Det handlar till slut väldigt mycket om eknomi om det skall få en bred spridning.

Tänkbara kandidater 

Att någon av framtidsvarianterna som man kan hitta i denna artikel i IDG inte kommer att bli aktuell redan till hösten, är självklart. Däremot ger de kanske en vink åt vart vi är på väg. Touch-teknologin kommer nog att inta även skolorna inom något år eller två. 

Lenovos nya variant verkar spännande. Framförallt med snabbstarts-applikationen. Viktigt om datorn skall på och av mellan varje lektionspass.

Sen har vi Acer Aspire Ones kommande modeller, och Asus, samt… Tja, det är nog tyvärr omöjligt att sia längre än så. Skall börja hålla korpgluggarna öppna mer och mer i vilket fall.