Arkiv | november, 2008

Nytt nätverk och google-docs

17 Nov

Ny bandbredd

Nu har vi åtminstone dubbelt så snabbt bredband. Få se om det räcker för att bli av med de problem som vi haft. Eventuellt är det även begränsningar i hårdvaran, som de trådlösa åtkomstpunkterna och antalet datorer som ansluter till dessa. 

Hur fungerar det att arbeta med google-docs tillsammans med eleverna?

En av frågeställningarna vi har är hur det fungerar för eleverna att lämna in uppgifter via google-docs, hur det fungerar om samma uppgifter skall skickas till urkund, för plagieringskontroll, samt hur man löser feedback-frågan. Vill man rätta allt och sedan publicera sina kommentar till alla på en gång råkar man på problem eftersom ändringar i ett dokument publiceras direkt. 

Efter att ha använt google-docs för inlämning ett par gånger verkar ca 70% av eleverna lyckas skriva sitt arbete och dela med sig av det till den lärare som skall kommentera arbetet inom den utatta tiden. Huruvida detta är mycket eller lite är en bra fråga. Normalt så brukar alltid några missa sin dead-line. I det här fallet hade iaf något fler lyckats skicka sitt arbete via urkund. Förhoppningsvis har färre elever problem med google-docs i nästa omgång. Tilläggas kan att dessa 70% procent baseras på en klass som inte har en dator per elev.

En annan lärdom gällande google-docs är att den ursprungliga modellen för namngivning av dokument inte var speciellt smart. Att namnge dokument efter modellen KLASS_KURS_UPPGIFT_ELEVNAMN fungerade inte så bra, eftersom de olika delarna i denna namnsträng inte blir sökbara inifrån google-docs. Bättre är att utelämna _ tecknen och istället använda sig av modellen: KLASS KURS UPPGIFT ELEVNAMN.

Använda kalkylbladen i google – min kollega rapporterar följande frågor

  1. Behöver snabb lina – annars laggar det i beräkningarna
  2. Det går inte att länka till ett kalkylblad från ett text-doc i google-docs
  3. Det går inte att skala om fönsterstorleken – svårt att arbeta med på en netbook med upplösning 
  4. Diagramen går inte att klistra in direkt i ett textdokument.

Skall dubbelkolla detta, men om det är någon som känner igen problemen och har hittat en lösning får ni gärna posta den här.

Lösenordsskyddad: Marknadsföring – lösenordsskyddad

14 Nov

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Skärmproblem

11 Nov

Senaste dygnet har något mycket märkligt inträffat. Tre av elevdatorerna har (oberoende av varandra) fått en spricka i skärmen. Eleverna bedyrar att de inte har hanterat datorerna vårdslöst, de har helt enkelt fraktat datorn i sin väska till/från skolan. De har fått i uppgift att skriva ned så detaljerat de kan vad som har hänt, när de upptäckte det etc.

En av de lite mer datorintresserade eleverna har som teori att skärmarna varit för hårt spända. Till denna hypotes lägger jag till det faktum att gårdagen var oerhört blåsig (lågtryck?) samt att temperaturen nu börjar bli lägre, vilket ger stora temperaturskillnader mellan inomhus och utomhus.

Jag behöver fråga dem om de fraktade datorn i sitt fodral, eller utan. Kan säkert påverka. Att datorerna även har problem med att gå ned i viloläge när man stänger skärmen kan även det eventuellt spela in.

En dator per elev utan adekvat nätverk = dålig idé

11 Nov

Sitter nu i ett klassrum med informationshungriga elever. Ett icke fungerande/slött nätverk kan förstöra en lektion, döda elevers kreativitet, leda till frustration, som få andra saker kan.

Än så länge har inte nätverket uppgraderats – men enligt Tp-test så är mottagningshastigheten, inte 2Mb/s utan 0,68Mb/s.

Hoppas de extra 2Mb/s ger en markant skillnad, på något magiskt sätt.

KK-stiftelsen om framtidens skola

7 Nov

I sitt senaste nyhetsbrev länkar KK-stiftelsen till ett antal intressanta informationskällor om IKT. Det handlar bla om storytelling där det berättas om hur gränsen mellan författare och läsare i och med den nya tekniken håller på att suddas ut i många sammanhang. På Britannicas blog handlar det om classroom 2.0:

Do the new classroom technologies represent an educational breakthrough, a threat to teaching itself, or something in between? Utopian and dystopian visions tend to collide whenever the topic comes up.

EDUCAUSEreview om storytelling

KK-stiftelsens blog Framtidens lärande

Formativ bedömning och självbedömning i matematik

4 Nov

Vi har beslutat att som en del i datorprojektet inleda formativ bedömning i Ma-B för klassen som har en dator per elev. Vi kommer att gå över till att stenhårt jobba efter kursplanens strävans- och uppnåendemål samt betygskriterierna. Det hela kommer att skötas över google-docs, och tanken är att eleverna skall få mer tid till reflektion och en individuellare lärprocess, och att, i förlängningen, undervisningen skall kunna göras mer ämnesintegrerad med den övriga undervisningen. Mer information kommer… Spännande skall det bli.